Hopp til innhold

På vei mot et inkluderende samfunn

«Hvordan skape flerkulturelle fellesskap?» Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner.

Målgruppe: Studiegrupper og ansatte og frivillige i menigheter.

Innhold: Heftet er delt opp i tolv temakapitler og en kan ta for seg ett eller flere av temaene. Temaene som tas opp til utforsking er: Identitet, fordommer, livets merkedager, hjem og familie, kultur, kulturgrammatikk, mat, dialoger og religiøst mangfold, verdier, konflikt, poltikk og samfunn, felles globale utfordringer.

Heftet og temakapitlene ligger klar på K-studs nettsider helt gratis – På vei mot et inkluderende fellesskap

Utgiver:
Norges Kristne Råd, KIA og K-stud
Læringsmål:
Å fremme forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer.

Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle
Les mer

Fokus: Frivillighet

Ekre, Fetheim, Steensnæs og Øierud
Les mer

Bærekraftsboka

Red. Anne Marte Skaland og Guro Almås
Les mer