Hopp til innhold

Ulike typer tilskudd

Tilskudd til studiegrupper
Alle typer studie- og samtalegrupper, som f.eks. bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper og dialoggrupper kan få tilskudd.

I 2024 er satsen 75 kr pr. studietime. Alle får minimum 1 000 kr i tilskudd.

Tilskudd til kurs
Kurs, seminarer og konferanser, konfirmasjon/tentro og opplæringen under leirer og studieturer kan få tilskudd.

I 2024 er satsen 120 kr pr. kurstime. Alle får minimum 1 000 kr i tilskudd.

Tilskudd til sang og musikkgrupper
Alle typer sang- og musikkgrupper kan få tilskudd for den opplæringen som foregår under øvelser og seminarer. Det gjelder også kurs i baby- og småbarnsang, der foreldre/besteforeldre regnes som deltakere.

I 2024 er satsen 120 kr pr. kurstime. Alle får minimum 1 000 kr i tilskudd.

Ekstratilskudd til felles konfirmantopplæring/Tentro
Felles konfirmant-/Tentro-grupper som organiseres av flere menigheter lokalt eller regionalt kan søke om ekstra tilskudd til opplæringen i tillegg til det ordinære timetilskuddet. Ordningen gjelder mindre konfirmantkull med 1-10 personer fra den enkelte menighet, og utbetales kun en gang pr konfirmantkull.

Vi gir 1 000 kr i ekstra tilskudd pr menighet som deltar.

Tilretteleggingstilskudd
De som har tilleggskostnader i forbindelse med tilrettelagt opplæring for deltakere med særskilte behov kan søke om tilskudd til det. Tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære timetilskuddet, og skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser og andre deltakere med særskilte behov får muligheten til å delta på opplæringen på lik linje med andre. Ekstra utgifter MÅ dokumenteres, og dette søkes om i forbindelse med ordinær søknad.

Søknader behandles fortløpende for de som har merkostnader på inntil 5 000 kr. Dere får en dekning på 80 % av tilskuddsberettiget beløp, og minimum 1 000 kr. Øvrige søknader behandles en gang i året, i februar året etter at opplæringen ble avsluttet.

Tilskuddsregler

 1. 1

  Dere må følge en godkjent studieplan.

  Bruk en av planene i tilskuddsportalen vår, eller lag en ny og få den godkjent før dere starter opp.

 2. 2

  Dere må ha minst 4 kurstimer og 4 deltakere over 14 år som fullfører med 75 % fremmøte.

  Dere kan ved noen tilfeller søke om dispensasjon fra deltakerkravet.

 3. 3

  Dere må føre fremmøteliste med navn, fødselsår og poststedet til deltakerne.

  I studiegrupper kan gruppeleder tas med i deltakerlista.

 4. 4

  Deltakerne skal få tilbud om kursbevis.

  Ferdige kursbevis kan genereres fra tilskuddsportalen.

 5. 5

  Det er egne kriterier for nettkurs, mentorlæring og praktisering, kurs i utlandet, unntak fra deltakerkravet, beregning av kurstimer m.m.

  Fullstendig tilskuddsreglement, se nedlastbar fil under.

 6. 6

  Husk også at kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppa.

Hvordan søke?

 1. 1

  Logg inn på K-stud sin tilskuddsportal her. NB: Les introduksjonen nøye. Opprett egen bruker og gå i gang med den trinnvise søknadsprosessen.

 2. 2

  Søk opp en allerede godkjent studieplan, eller få godkjent deres egen. Tilskudd gis kun fra og med det tidspunkt studieplanen er godkjent.

 3. 3

  Før frammøteliste fortløpende. Det kan med fordel gjøres direkte i tilskuddsportalen, men også i egne lister som så legges inn i søknaden.

 4. 4

  Send inn søknaden innen fristen på 3 mnd. etter siste samling, eller senest 15. januar for opplegg avsluttet etter 30. september.

Veiledning

Her kan du laste ned en enkel veiledning til hjelp i søknadsprosessen. Last ned veiledningen her

Du er også velkommen til å kontakte K-stud på telefon (400 00 510) eller e-post dersom du lurer på noe eller trenger hjelp underveis.

Personvernerklæring finner du her

Relaterte artikler

Studieplaner

Før man starter opp kurset eller studiegruppen, må opplegget være godkjent for å kunne søke tilskudd fra K-stud. Vi har også mange forhåndsgodkjente standard studieplaner.
Les mer

Digitale kurs

Nå kan man ha heldigitale kurs. Man kan også kombinere digitale og fysiske kurs når det passer best.
Les mer

Spørsmål og svar

Den må sendes inn i god tid før oppstart av kurset. Den skal godkjennes av studieforbundet før kurset starter. Vi har også forhåndsgodkjente standard studieplaner klare til bruk. Da trenger du ingen forhåndsgodkjenning.

Søknaden må sendes inn innen 3 måneder etter endt kurs, og senest 15.januar hvert år uansett når man har avsluttet året før. Tilskuddssøknaden skal inneholde samlinger, deltakere og fremmøte i tillegg til vanlige kontaktopplysninger til arrangør. Du kan også søke om tilretteleggingstilskudd i tilskuddssøknaden, og om ekstra tilskudd hvis dere er flere menigheter som har samarbeidet om konfirmantopplæring (gjelder menigheter med få konfirmanter).

Nei, du kan bruke den samme studieplanen flere ganger så lenge opplegget er det samme.

Det er din lokale menighet eller organisasjon f.eks. Bodø sokn eller Salem Bergen.

Last opp en kopi av en kontoutskrift eller noe annet som dokumenterer at den bankkontoen dere oppgir tilhører menigheten/organisasjonen.

 

Da vi gikk over til ny tilskuddsportal i 2021, overførte vi kun våre standard studieplanen, og de planene som er laget de to siste årene. Dette for å rydde opp i systemet, og oppfordre søkerne til å oppdatere gamle studieplaner og legge dem inn i nytt system. Dersom dere bruker akkurat den samme gamle studieplanen, så kan vi få lagt den over fra gammelt system. Ta da kontakt med studieforbundet!

Vi utbetaler tilskudd vanligvis den første uka i måneden etter at søknaden din er ferdig behandlet. I januar – mars og i ferieperioder kan det ta opptil to mnd. før tilskuddet sendes ut.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I våre nyhetsbrev får du siste nytt om tilskuddsordninger, kurs og endringer i regelverk og andre nyheter.