Hopp til innhold

Regioner og regionale tilskudd

Published

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet

Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.

Formål og oppgaver
Regionleddene skal gjennom sin virksomhet være med på å realisere formålet til K-stud, og de jobber litt ulikt. Primæroppgaven er å være sentralleddets forlengende arm. I flere av fylkene mottar de økonomiske midler fra fylkeskommunen med bakgrunn i hva som er registrert av studieaktivitet i K-stud siste år. Disse midlene forvaltes av de lokale regionleddene ut ifra ulike modeller. Regionleddet er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i regionen, og jobber for å synliggjøre opplæringen i våre medlemsorganisasjoner overfor fylkeskommunen. Vi arbeider stadig med å opprettholde og kvalitetssikre virksomheten til våre regionledd.

Kontaktinformasjon

Agder:
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Innlandet:
Ole Kristian Sameien, NLM Hamar
Kine Martinsen, KFUK-KFUM Hamar
Åse Mari Kessel, Hekta
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Møre og Romsdal:
Marit S. Iversen, Sion Molde
Kjetil Sigerseth, NaMu
Ingrid Margrete Winter-Hjelm, Dnk
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Nordland:
Grete Jarlesdatter Vangstad, Misjonskirken
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Oslo:
Kontaktadresse: ghb@k-stud.no

Rogaland:
Sekretær/regnskapsfører: Helen S. Nordland, KFUK/M speidere
Gunn Bjørg Aasland, Kristen tjeneste
Jone F. Grutle, Kfuk-Kfum
Reidunn Mattningsdal Alvsåker, Frelsesarmeen
Solveig Bryngelsson, Den norske kirke
Kontaktadresse: kstud.rogaland@gmail.com

Telemark og Vestfold:
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Troms og Finnmark:
Håvard Gjerseth, Ungdom i Oppdrag
Jens Kristian Flagstad Jovik, Den norske kirke
Rebekka Gamst, Den Frie Evangeliske Forsamling
Vara: Simon Eidem
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Trøndelag:
Ole V. Solberg, Frikirken
Annika Indergaard, Pinsebevegelsen
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Vestland:
Greta Gramstad, Kirkens SOS
Sverre Johan Nærheim, Den norske kirke
Synnøve Beate Smørdal Wiik, Den norske kirke
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no

Viken:
Ingvar Lyche, Den norske kirke
Jens Pedersen, Frikirken
Øystein Kristoffersen, Frelsesarmeen
Hege Merete Andersen, Kfuk-Kfum
Kay-Morten Aarskog, Den norske kirke
Kontaktadresse: aase.fjogstad@k-stud.no