Inkluderende fellesskap

Dette ressursheftet om integrering og gjensidig inkludering av innvandrere i menighet og lokalsamfunn, er tilgjengelig her på siden!

Ofte er nordmenn litt usikre på hvordan de skal møte innvandrere som kommer fra andre land og kulturer. Like ofte er også innvandrere usikre på hvordan de skal møte Norge og nordmenn. Dette heftet, «På vei mot inkluderende samfunn. Hvordan skape flerkulturelle fellesskap?» er ment å være en ressurs for dialoggrupper i lokalsamfunn og menigheter som vil jobbe for å gjensidig inkludere etniske nordmenn og innvandrere.

Blant innvandrerne til Norge er mange kristne. De fleste av disse søker gjerne egne språklige/nasjonale eller konfesjonelle menighetsfellesskap. Andre søker til tradisjonelle norske menigheter og kirkefelleskap. Mange ønsker å inkludere innvandrere og skape relasjoner til innvandrermenigheter, men vet ikke helt hvordan de skal begynne.

En bredt sammensatt økumenisk styringsgruppe, koordinert gjennom daværende Frikirkelig studieforbund, så behovet for å utarbeide ressursmateriell til hjelp for dem som vil arbeide med inkludering, med studiearbeid som hovedhjelpemiddel. Materialet ble ferdigstilt i 2006, og oppdatert i 2012 og 2017.

Heftet er delt opp i temasamlinger (se PDF-filene under) med konkrete temaer frivillige dialoggrupper kan gjennomgå fra gang til gang.

Vi håper at dere vil finne noe av dette materialet brukbart i deres arbeid lokalt.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!