Hopp til innhold

Hvem er K-stud?

Kristelig studieforbund (K-stud) er ett av 14 offentlig godkjente studieforbund i Norge. K-stud tildeler kursstøtte til organisert opplæring i våre 80 medlemsorganisasjoner. Dette kan være ulike typer kurs, kor eller studiegrupper. K-stud driver sin virksomhet i tråd med Lov om voksenopplæring, og får tilskudd til virksomheten fra Kulturdepartementet.

K-stud ble dannet i 2012, da Norsk kristelig studieråd og Frikirkelig studieforbund ble slått sammen. Norsk kristelig studieråd ble dannet i 1952 og Frikirkelig studieforbund ble dannet i 1972. Mer om vår historie kommer..

Visjoner og verdier

Vår virksomhet
K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. Vi forvalter statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kurs og studiegrupper, og er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg. Vi er en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon, og legger vekt på demokrati, deltakelse og inkludering i organiseringen av studieforbundet på alle nivå.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.

Virksomhetsideen vår:
K-stud skal være et pedagogisk og offensivt studieforbund som stimulerer og kvalitetssikrer det pedagogiske arbeidet i medlemsorganisasjonene.

Formålet vårt:

  1. K-stud skal fremme og videreutvikle livslang læring i regi av kristne trossamfunn og organisasjoner og i samsvar med Lov om voksenopplæring.
  2. K-stud skal gjennom sitt arbeid bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse og slik:
    – fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling
    – møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet

Virksomheten drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med medlemskontingent og bevilgninger fra Kulturdepartementet.

Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet, vanligvis i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

Sittende styre, perioden mai 2024 – mai 2025:

Styreleder
Kay-Morten Aarskog, Den norske kirke

Styremedlemmer
Espen Kvamen Amundsen, KFUK-KFUM Norge
Einar Myreng, Pinsebevegelsen
Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Marius Mykland fra KRIK – Kristen Idrettskontakt
Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge

Varamedlemmer
Åse Mari Kessel fra NMSU
Wenche Irene Myren fra Misjonskirken Norge
Kristine Lund Almås fra KUFO- Kirkelig undervisningsforbund

Styreprotokollene finner du her:

K-studs regioner og regionale tilskudd

Regioner og regionale tilskudd

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.
Les mer

Kontakt oss

Adresse og telefon

Besøk: Christian Krohgs gate 10, 0186 Oslo. Post: Postboks 9246 Grønland, 0134 Oslo

400 00 510

post@k-stud.no

Åpningstider

Kl. 9-15 mandag-torsdag, kl. 9-12 fredager

Utenom åpningstidene kan du, om det er noe viktig, nå daglig leder på mobiltlf. 996 42 684.

I juli er telefonen stort sett stengt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I våre nyhetsbrev får du siste nytt om tilskuddsordninger, kurs og endringer i regelverk og andre nyheter.