Hopp til innhold

Visjoner og verdier

Vår virksomhet
K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. Vi forvalter statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kurs og studiegrupper, og er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg. Vi er en demokratisk, ideell og frivillig organisasjon, og legger vekt på demokrati, deltakelse og inkludering i organiseringen av studieforbundet på alle nivå.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.

Virksomhetsideen vår:
K-stud skal være et pedagogisk og offensivt studieforbund som stimulerer og kvalitetssikrer det pedagogiske arbeidet i medlemsorganisasjonene.

Formålet vårt:

  1. K-stud skal fremme og videreutvikle livslang læring i regi av kristne trossamfunn og organisasjoner og i samsvar med Lov om voksenopplæring.
  2. K-stud skal gjennom sitt arbeid bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse og slik:
    – fremme den enkeltes menneskelige og åndelige utvikling
    – møte behovene i samfunns- og arbeidsliv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbundenes virksomhet

Virksomheten drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med medlemskontingent og bevilgninger fra Kulturdepartementet.

Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet, vanligvis i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

Sittende styre, perioden mai 2023 – mai 2024:

Styreleder
Kay-Morten Aarskog, Den norske kirke

Styremedlemmer
Nestleder Espen Kvamen Amundsen, KFUK-KFUM Norge
Einar Myreng, Pinsebevegelsen
Marit Ecklo Brevik, Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Sondre Bjåland Heimvoll, KRIK – Kristen Idrettskontakt
Sonja Leirvik, Norsk Luthersk Misjonssamband
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge

Varamedlemmer
Åse Mari Kessel, NMSU
Øyvind Woie, KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Tor Olav Gauksås fra Den norske kirke

Styreprotokollene finner du her:

K-studs regioner og regionale tilskudd

Regioner og regionale tilskudd

Kristelig studieforbund har regionledd som dekker hele landet. Regionleddene har en viktig funksjon for å ivareta medlemmenes interesser i fylkene. Det er også et krav i voksenopplæringsloven å ha regional organisasjonsmessig forankring.
Les mer

Kontakt oss

Adresse og telefon

Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo

400 00 510

post@k-stud.no

Åpningstider

Kl. 9-15 mandag-torsdag, kl. 9-12 fredager

Utenom åpningstidene kan du, om det er noe viktig, nå daglig leder på mobiltlf. 996 42 684.

I juli er telefonen stort sett stengt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I våre nyhetsbrev får du siste nytt om tilskuddsordninger, kurs og endringer i regelverk og andre nyheter.