Hopp til innhold

Fokus: Film

Film som ressurs i menigheten.

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper

Innhold: IKO har i samarbeid med Damaris Norge utviklet en praktisk bok med korte videoer til hvert kapittel. Det er utarbeidet en serie med korte videoer (à 3 min) med hjelp til forståelse, analyse og bruk av film. Utfyllende materiale til boka finnes på snakkomtro.no.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle
Utgiver:
IKO
Læringsmål:
Gi oppdatert og lettfattelig kunnskap om filmmediet og bruk av film i menigheten. Reflektere rundt film som kultur- og kunstuttrykk, verdier, livssyn, livsmestring og kristen tro. Lære om mulighetene filmene gir til å samtale om tro og liv.

Fokus: Frivillighet

Ekre, Fetheim, Steensnæs og Øierud
Les mer

Bærekraftsboka

Red. Anne Marte Skaland og Guro Almås
Les mer