Hopp til innhold

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder samt andre ansatte i tilfeller der det er delegert.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til daglig leder Hege Irene Fossum, hif@k-stud.no eller tlf. 23 08 14 70 / 996 42 684.

Medlemskap i K-stud

Fra våre medlemsorganisasjoner innhenter vi nødvendige kontaktopplysninger for:

  • organisasjonen
  • kontaktpersonene deres
  • delegater til vårt årsmøte

Opplysningene inneholder navn, e-postadresse og ev. telefonnummer. I tilfeller der man har dette vervet som frivillig (ikke er ansatt i organisasjonen), oppgis deres private e-postadresse eller telefonnummer.

Medlemsopplysningene er grunnlag for å opprettholde medlemskapet og å gi tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Vi trenger også opplysningene for å gjennomføre internkontroller i tråd med kravene i voksenopplæringsloven i forbindelse med offentlig tilskudd til studieforbund.

Når man oppgis som kontaktperson, samtykker man til hvert av områdene man tillater at K-stud bruker personopplysninger til, som nyhetsbrev, utsendinger med relevant informasjon knyttet til medlemskap og tilskuddsordninger, invitasjon til kurs og arrangementer og innkalling til årsmøtet vårt. Ved melding om at du ikke lenger er kontaktperson, slettes personopplysningene dine.

Delegatliste til årsmøtene våre oppbevares på forsvarlig vis i organisasjonen, og følger som vedlegg til årsmøteprotokollen (navn og organisasjon). Etter endt årsmøte sletter vi e-postadressen og tlf.nr. som er benyttet for å kommunisere med deg om årsmøtet, og eventuelle opplysninger om mat/allergier og tilrettelegging.

Ulike verv i K-stud

Vi samler inn nødvendige personopplysninger til medlemmer av styret i K-stud, valgkomiteen, arbeidsgrupper og styrene i våre regionledd. Dette er opplysninger vi har lov til å hente inn i kraft av ditt verv, og som oppbevares på forsvarlig vis i organisasjonen. Når vervet opphører, beholder vi navnet ditt og den organisasjonen du representerte, andre opplysninger blir slettet.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database og deles ikke med andre. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. E-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk. Les mer i erklæringen vår om nettbasert behandling av personopplysninger til nyhetsbrev, nettside og facebook.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Søknader om tilskudd, arrangør og deltakerlister

I søknader om tilskudd til kurs og annen opplæring henter vi inn disse kontaktopplysningene:

  • kursarrangørens (lokallagets) kontaktperson – navn, telefon, e-post
  • lærer/instruktør – navn og adresse
  • deltakere – navn, adresse, fødselsår og frammøteregistrering samt ev. tilretteleggingsbehov når arrangør søker om tilskudd til dette

Opplysningene legges inn og oppbevares trygt i Tilskuddsportalen, hvor kursarrangør og K-stud må logge seg inn med henholdsvis Min-ID og passord. Kursarrangør har kun tilgang til egne kurs. Ved årlig rapportering til myndighetene oppgis ingen personopplysninger, kun statistiske opplysninger. Ved revisjon og tilsyn fra myndighetene får de tilgang til søknadsportalen for stikkprøvekontroll. Det som kontrolleres er at det har vært faktiske deltakere på kurs og at deltakeropplysningene foreligger. I få tilfeller mottar vi papirsøknader. Disse oppbevares trygt på kontoret så lenge loven krever det, deretter makuleres de.

Alle disse opplysningene samles inn og oppbevares i minst ti år med bakgrunn i krav i voksenopplæringsloven med forskrifter.

Vi innhenter egne samtykker for å sende ut påminnelser om å søk tilskudd og informasjon om tilskuddsordninger og andre relevante opplysninger for kursarrangører.

Påmelding kurs og arrangement

Vi har ved enkelte tilfeller noen kurstilbud. Ved påmelding samler vi informasjon om navn, adresse, e-post, tlf.nr., fødselsår og hvilken menighet eller organisasjon du tilhører. Vi spør også etter allergier, om du ønsker vegetarmat og om du har behov for tilrettelegging for å kunne delta. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere kurset og å rapportere det i forbindelse med vår statsstøtte. Opplysninger om allergier og behov for tilrettelegging slettes etter endt kurs. I Tilskuddsportalen, der vi rapporterer kurs med statsstøtte, registreres navn, adresse, fødselsår og fremmøte. Det er kun K-studs ansatte og revisor som har tilgang til opplysningene, i tillegg til myndighetene hvis de kommer på tilsyn.

Ved arrangementer som faller utenfor tilskuddsordningen for kurs, oppbevares ingen opplysninger i Tilskuddsportalen. Deltakerlister med personopplysninger slettes etter endt arrangement.

Vi innhenter egne samtykker for å sende ut invitasjon til nye kurs og arrangement.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I våre nyhetsbrev får du siste nytt om tilskuddsordninger, kurs og endringer i regelverk og andre nyheter.