Hopp til innhold

Gratis undervisningslokaler

Rett til gratis undervisningslokaler

Frivillige organisasjoner har rett til å låne offentlige skolelokaler til kursaktiviteten sin. Dette gjelder for alle typer kurs med tilskudd fra et studieforbund. Også organiserte øvinger i et skolekorps eller ungdomslag kan være kursaktivitet. Retten gjelder først når skolens behov for egen undervisningsvirksomhet er dekket.

Les mer på Voksenopplæringsforbundet sine nettsider her

I Lov om voksenopplæring heter det:

§ 7. Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter.