Hopp til innhold

En Gud for de mange

Målgruppe: Voksne

Innhold: «En Gud for de mange» handler om hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hvordan troende bidrar til det. Forfatteren har skrevet 12 historier om ikke-troende som lever tett opp til kirke og kristenliv. De forundres over det gudsbildet som troende presenterer. Etter hver historie deltar Den norske kirkes biskoper i refleksjonssamtaler.

Boken avsluttes med et forslag til en «åndelig vær varsom plakat» etter samme mønster som pressen har. Utøvelse av religiøs frihet kan også skade de som utsettes for åndelig makt. En åndelig vær varsom-plakat kan tjene som en påminnelse til varsomhet.

Boken kan bestilles fra forfatteren på følgende e-postadr: helge@simonnes.no

 

Forfatter:
Helge Simonnes
Utgiver:
Kagge forlag.
Læringsmål:
Skape refleksjon over hva som skaper avstand mellom folk og kirke og hva som er årsaken til den økende sekulariseringen i samfunnet. Skape refleksjon over hvordan troende bidrar til at avstand skapes gjennom gudsbilder som de presenterer. Skape bevissthet om hvordan åndelig makt brukes og få hjelp til å avsløre åndelig maktmisbruk. Reflektere over om det er behov for en åndelig Vær varsom plakat.

Fokus: Film

Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle
Les mer

Fokus: Frivillighet

Ekre, Fetheim, Steensnæs og Øierud
Les mer

Bærekraftsboka

Red. Anne Marte Skaland og Guro Almås
Les mer