På vei mot et inkluderende samfunn

"Hvordan skape flerkulturelle fellesskap?" Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner

Utgiver: Norges Kristne Råd, KIA og K-stud

Pris: Heftet og temakapitlene ligger klar på K-studs nettsider helt gratis

Læringsmål: Å fremme forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer.

Målgruppe: Studiegrupper og ansatte og frivillige i menigheter

Innhold: Heftet er delt opp i tolv temakapitler og en kan ta for seg ett eller flere av temaene. Temaene som tas opp til utforsking er: Identitet, fordommer, livets merkedager, hjem og familie, kultur, kulturgrammatikk, mat, dialoger og religiøst mangfold, verdier, konflikt, poltikk og samfunn, felles globale utfordringer.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!