Fokus: Frivillighet

Forfatter: Ekre, Fetheim, Steensnæs og Øierud

Utgiver: IKO

Omfang: 8-12

Læringsmål: Gi hjelp og inspirasjon til å arbeide med frivillighet. Stimulerer til refleksjon og bidra til gode samtaler og gode løsninger lokalt.

Målgruppe: De som har ansvar for  frivillige i menigheter og organisasjoner

Innhold: Boka er en ressurs for arbeidet med frivillighet i menigheter og organisasjoner. Boka inneholder resultat av forskning, refleksjoner og erfaringer å lære av og bli inspirert.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!