Bærekraftsboka

FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro

Forfatter: Red. Anne Marte Skaland og Guro Almås

Utgiver: KN, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM, Mellomkirkelige råd

Pris: Boka kan bestillles gratis fra Mellomkirkelig råd eller lastes ned gratis fra bokas hjemmeside http://bærekraftsboka.no

Omfang: 8 -10

Læringsmål: Reflektere over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene. Gjøre store visjoner om til konkrete hverdagslige handlinger. Få vilje til å forandre

Målgruppe: Bibelgrupper og samtalegrupper

Innhold: Bærekraftsboka er ei lita bok med lett tilgjengelig innføring i FNs bærekraftsmål, og den reflekterer over hva bærekraftsmålene har med kristen tro og Bibelen å gjøre. Bærekraftsboka er både ei fysisk bok og et nettsted. I tillegg til en introduksjon og en teologisk betraktning til hvert av de 17 bærekraftsmålene, inneholder boka også spørsmål til refleksjon, utfordringer og en kort bønn for hvert av målene.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!