Hopp til innhold

Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

«Så hyggelig at vi har blitt tildelt midler, vi gleder oss stort til å gå i gang med prosjektet!»
«Tusen takk for denne gledelige nyheten. Vi er veldig takknemlige for at dere har valgt å satse på prosjektet vårt!»
– To tilbakemeldinger fra de som ble tildelt PU-midler for 2023.

PU-midlene skal stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i opplæringsvirksomheten i medlemsorganisasjonene våre og deres menigheter og lokallag. Det legges vekt på nyskapning, metodeutvikling og overføringsverdi til brukere.

Styret prioriterte i 2023 søknader som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål kan både være et delmål, et hovedmål eller effekt av prosjektets arbeidsform. Du finner lenke til Bærekraftsboka her

Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet som prioriterer søknader fra sin organisasjon før de sendes videre til K-stud.

Ta kontakt med K-stud for å få søknadsskjema.

Søknadsfristen er som oftest rundt den 1. november. Følg med på nyhetsbrev eller Facebook for oppdatert info.