Hopp til innhold

Utlysning PU-midler 2024/25

Published

Pedagogiske utviklingsmidler (PU)
«Så hyggelig at vi har blitt tildelt midler, vi gleder oss stort til å gå i gang med prosjektet!»
«Tusen takk for denne gledelige nyheten. Vi er veldig takknemlige for at dere har valgt å satse på prosjektet vårt!»
– To tilbakemeldinger fra de som ble tildelt PU-midler for 2023.

Nå er det muligheter til å søke midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU).
K-stud har satt av kr 350 000 til PU-prosjekter. Det er mulig å få tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, som har oppstart i 2024.

PU-midlene skal stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i opplæringsvirksomheten i medlemsorganisasjonene våre og deres menigheter og lokallag. Det legges vekt på nyskapning, metodeutvikling og overføringsverdi til brukere.

Styret har vedtatt å prioritere søknader som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål kan både være et delmål, et hovedmål eller effekt av prosjektets arbeidsform. Du finner lenke til Bærekraftsboka her

Prosjekter knyttet til det prioriterte området trenger ikke bare handle om klima og miljø, men også fokus på god helse, utvikling av lokalsamfunn og å skape mindre forskjeller mellom ulike menneskers muligheter. Vi tar også imot søknader som omhandler andre temaer.

 

Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet som prioriterer søknader fra sin organisasjon før de sendes videre til K-stud.

Ta kontakt med K-stud for å få søknadsskjema.
Fullstendig utlysningstekst finner du i filen til nedlastning under.

Søknadsfristen er den 1. november.