Hopp til innhold

Læringshistorier fra våre medlemsorganisasjoner

Her finner du et utvalg av gode læringshistorier fra kurs som K-stud har støttet

Læringshistorier

Kristelig studieforbund (K-stud) er alltid på jakt etter gode læringshistorier fra våre medlemsorganisasjoner. Det er flott å kunne se hva tilskuddet fra K-stud konkret er med på å bidra til.

I denne artikkelen får du tilgang til flere læringshistorier fra enkeltpersoner som har deltatt i kurs og studiegrupper som har fått tilskudd fra K-stud. Få inspirasjon av disse eksemplene til å starte en studiegruppe eller å utvikle et kurs i ditt lokalmiljø.

Her forteller deltakere i Sofienbergkoret om betydning av å være med der (laget av Sylvio Carvalho)

Kirken i Tinn

Helt siden jeg var 14 år og valgt inn som kasserer i styret i Justus Gospelkor (Ski menighet) har jeg forholdt meg til K-stud. Jeg har ikke tall på hvor mange søknadsskjemaer (den gang på papir, og i dag på nett) som jeg har sendt inn siden den gang. Nå er jeg blitt 40 år, og jeg jobber fulltid som diakon i Den norske kirke.

Vi har flere diakonale prosjekter gående som er avhengig av den økonomiske støtten som vi får fra K-stud. Soul Children (kor for ungdom), babysangkursene, daghøyskolen for asylsøkere – alle disse tiltakene er finansiert ved hjelp av kontingenter, men er avhengig av økonomisk støtte fra K-stud i tillegg for å kunne driftes. Kurset for asylsøkere er ikke dyrt å drifte, men det koster litt hver gang vi møtes. Vi har undervisning om psykososiale temaer og vi spiser varm lunsj sammen som blir laget av de ulike deltakerne.

Det økonomiske bidraget sikrer jevn drift og gjør at vi kan fortsette med et høyt aktivitetsnivå for barn, unge og voksne i kirken.

Diakon Silje Sjøtveit (i 2017)
Kirken i Tinn (Telemark)

I denne videoen forteller Ruben om hvordan han bruker i arbeidslivet det han har lært gjennom å delta i en studiegruppe i Salt Bergenskirken

Mer inspirasjon!

Du finner flere læringshistorier på vår Youtube-kanal

https://www.youtube.com/@k-stud1497