Hopp til innhold

Kreativitet og nyskapning – erfaringer fra PU-prosjekter

Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell

K-stud lyser ut midler til Pedagogiske utviklingsprosjekter(PU) hvert år.

Noen av aktørene som har mottatt PU-midler har utviklet følgende:

Varmere kirkekaffe – Et kurs for menigheter som vil bli mer inkluderende
Diakon Marianne Markussen har laget et kurs for styrke menigheters inkluderingsnivå gjennom undervisning, egenrefleksjoner og praktiske øvelser.
Kurs er gjennomført i flere menigheter og organisasjoner og Marianne Markussen holder nå på å skrive bok/arbeidshefte.

 

Relasjoner – 10 samlinger rundt en åpen bibel, en ressursbok for smågrupper, par og familier
Samtaleboka er laget av Kari Elise og Runar J. Liodden og gitt ut på Kreativt forlag.
Underveis i prosessen med å lage boka ble enkelte kapitler testet ut av responsgrupper.
Boka er godkjent som studiebok av K-stud, og studiegrupper, husgrupper, bibelgrupper som benytter boka til sitt studiearbeid, kan søke tilskudd til dette fra K-stud.

 

Kirke Escape Room – Iko
Kirke Escape Room vil skape nye måter å tilnærme seg Bibelen og kirkerommet på. Dette er et pedagogisk opplegg for ungdom etter konfirmasjonsalder, men passer også godt for voksne
Kirke escape room er et opplegg med ulike oppgaver som skal settes rundt i kirken, bokser som må åpnes og koder som må finnes.
IKO kan arrangere «opplæringsdag» i en kirke slik at staber og grupper kan få prøve opplegget selv. Målet er «learning by doing», slik at menighet selv kan arrangere Kirke escape room i sine kirkerom.

 

Boken – Kropp – av Erik Andreassen, Luther forlag
Boken er et bidrag til samtalen om kropp og seksualitet i kristne miljøer. I tillegg til boken er det laget en podcasten KROPP. Studieopplegget er godkjent av K-stud og de som bruker dette materialet i samtalegrupper eller kurs kan få tilskudd til studiet hos K-stud.

 

Mangfoldsledelse – ett årig lederkurs for ung – Norges KFUK-KFUM forandringshuset
Mangfoldledelse er et ledelsesprogram som har fått navnet Mpower. Her får deltakerne kunnskap og forståelse av hvordan samfunnet fungerer og hva de kan gjøre for å ta del og ansvar for fellesskapet og samfunnet. Gjennom å delta i dette programmet får deltakeren verktøy for å forvandle sin lidenskap til engasjement som skaper et sikrere og mer inkluderende samfunn. Det handler om å gå fra idè til å finne motivasjon for aktivt engasjement.

 

Universell utformede plattformer for online samtalegrupper og kurs – Kabb
Kristent arbeid blant blinde KABB fikk PU-midler til å utvikle plattformer for online samtalegrupper og kurs for synshemmede. Online tilbud bidrar til å bygge nettverk, og kan være et forum for likeperson som kan hjelpe blide og svaksynte inn i andre fellesskap.
Kabb har tatt verktøyet i bruk i eget kurs- og studiearbeid. I 2020 hadde Kabb over 70 kurs, nettsamlinger og seminarer.

 

#Bibelfrustrasjon, og meningen med den – Den norske Israelsmisjon
Underveis med dette prosjektet ble tittelen på studiemateriellet/boken: 9 spørsmål fra unge om Bibelen – Ventura forlag/Den norske Israelsmisjon.
Israelsmisjonen engasjerte 8 forfattere til å svare på 9 av de hyppigst stilte spørsmålene blant unge kristne. Alle tekstene inviterer deltakerne til å stille spørsmål og søke svar sammen med andre. Forfatteren gir også studiegrupper gode verktøy som de kan bruke.