Hopp til innhold

Medlemskap i K-stud

Kristelig studieforbund består av kristne trossamfunn og organisasjoner som er engasjert i opplæring for ungdom og voksne.

For å være medlem i K-stud må de være en frivillig, ideell organisasjon som har en demokratisk struktur og en kristen forankring.

Vi har nesten 80 medlemsorganisasjoner som dekker et bredt spekter av teologiske retninger, formål og virksomhetsområder. Sammen representerer medlemsorganisasjonene et bredt økumenisk mangfold. K-stud verdsetter dette mangfoldet, og er stolt over at vi muligens er det bredeste økumeniske fellesskapet i Norge.

De fleste kirker og trossamfunn i Norge er medlemmer. De største barne- og ungdomsorganisasjonene. De fleste misjonsorganisasjonene. Flere diakonale organisasjoner. Og andre med forskjellige faglige formål.

I tillegg til å tildele tilskudd og bidra med pedagogiske støttefunksjoner, driver K-stud interessepolitisk arbeid for økte bevilgninger over statsbudsjettet og hensiktsmessige tilskuddsregler i forskriften til voksenopplæringsloven. (Foto: Gjermund Øystese).

 

Krav til medlemskap

For å være medlem i K-stud må disse kriteriene være oppfylt:

 • Være et trossamfunn, ideelle organisasjon eller institusjon som bekjenner troen på den treenige Gud
 • Gi sin tilslutning til studieforbundets formål
 • Utføre oppgaver innen voksenopplæring
 • Være demokratisk organisert, med innflytelse og medbestemmelse i organisasjonen
 • Bør være registrert i Frivillighetsregisteret, og uansett ha stor grad av frivillig virksomhet

Både landsomfattende og lokale organisasjoner kan være medlem. Det er ikke anledning til å ha eget medlemskap hvis organisasjonen er tilsluttet en av de andre medlemsorganisasjonene våre. Det er to unntak: de som er medlem av paraplyorganisasjonen Norges Kristne råd eller KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, må ha eget medlemskap for å få tilgang til våre tilbud.

Det er ikke anledning for studieaktiviteter som sang- og musikkgrupper, bibelskoler o.a. å ha eget medlemskap i K-stud, selv om de er registrert som en organisasjon i Frivillighetsregisteret.

K-stud er ansvarlig for å kontrollere at medlemskriteriene er oppfylt. Det gjør vi ved jevnlig å gjennomgå medlemmenes årsmeldinger, regnskap, årsmøteprotokoller og gjeldende vedtekter.

 

Mer om kravet til demokrati

Medlemsorganisasjonene må som et minimum:

 • Gjennomføre årsmøte/generalforsamling.
 • I årsmøtet skal medlemmene ha tale- og stemmerett, enten ved eget oppmøte der det er aktuelt, eller med representanter valgt av lokallaget.
 • Ha et valgt styre bestående av minst 3 medlemmer.
 • I tillegg til valg av styre, må årsmøtet behandle årsmelding, regnskap og planer.
 • Ideelle stiftelser kan være medlem selv om de ikke er en tradisjonell demokratisk organisasjon, jfr. unntak for ideelle stiftelser i Frivillighetsregisteret.
 • K-stud krever at ideelle stiftelser har et vedtektsfestet årlig informasjonsmøte for stiftere og støttespillere som en erstatning for demokratiske årsmøter. Et slikt møte skal inneholde informasjon om regnskap, årsmelding og planer for arbeidet. Det skal også gis mulighet til å komme med innspill til det videre arbeidet.

Hva vi forventer av medlemmene våre

Medlemsorganisasjonene skal arbeide aktivt med studiearbeid innad i organisasjonen. De må sette seg inn i og følge gjeldende regelverk for voksenopplæring, og legge til rette for innflytelse og medbestemmelse i egen organisasjon.

De må betale en årlig medlemskontingent og sende inn årsrapport hvert tredje år i form av årsmelding, regnskap og årsmøte/-landsmøteprotokoll.

I tillegg utfordres medlemsorganisasjonene til å være aktive og engasjerte i K-studs virksomhet, bl.a. ved å være villig til å stille kandidater til studieforbundets valgte organer.

Søknad om medlemskap

Det er styret i studieforbundet som tar opp medlemsorganisasjoner og gjør vedtak om avslutning av medlemskap.

Ta kontakt dersom dere ønsker søknadsskjema for medlemskap.

 

Medlemsorganisasjoner i K-stud

 • Areopagos
 • Baptistkirken Norge
 • Blå Kors i Norge
 • Caritas Norge
 • Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke I Norge
 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke
 • Den indre Sjømannsmisjon
 • Den Nordiske Katolske Kirke i Norge
 • Den Norske Israelsmisjon
 • Den norske kirke
 • Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
 • Det Norske Bibelselskap
 • Det Norske Misjonsselskap
 • DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
 • Doxa Bibelsenter
 • Ekteskapsdialog Norge
 • EWTN Norge (Rita medier og produksjon)
 • Finsland Bedehus
 • For bibel og bekjennelse
 • Frelsesarmeens Studieråd
 • Granheimstiftelsen
 • Guds menighet Vegårdshei
 • HEKTA – Trosopplæring for ungdom
 • Hemsedal Høyfjellssenter as
 • Himmelpartner
 • Hope4u
 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter
 • Indremisjonsforbundet
 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • KFUK-KFUM speiderne
 • Kingdom of God Light of Christ
 • Kirkelig undervisningsforbund (Kateketforeningen)
 • Kirkens SOS i Norge
 • Kristen Idrettskontakt
 • Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Kvinner i Nettverk
 • Landsorganisasjonen for Tverrkirkelig Ungdom
 • Lærernes Misjonsforbund
 • Maran Ata Norge
 • Metodistkirken i Norge
 • Misjonskirken Norge
 • Mercy House
 • NaMu Norge
 • Navigatørene
 • NMSU
 • Noracta
 • Nordic Harvest Mission
 • Norges KFUK-KFUM
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
 • Norges Kristelige Studentforbund
 • Norges Kristne Råd
 • Norges Samemisjon
 • Norges Unge Katolikker
 • Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
 • Normisjon
 • Norske Kirkeakademier
 • Norsk Luthersk Misjonssamband
 • Pinsebevegelsen
 • Resting place
 • Sandomstiftelsen
 • Scandinavia Chinese Christian Church in Oslo
 • Sjømannskirken
 • Skjærgårds Live
 • Stavanger International Church
 • Stiftelsen Ellel Ministries Norge
 • Stiftelsen Korsvei
 • Stiftelsen Lia gård retreatsenter
 • Stiftelsen Morfarbarn
 • Stiftelsen Oase
 • Syvendedags Adventistkirken
 • Søgne Menighetsforening
 • Søndagsskolen Norge
 • Tankesmien Skaperkraft
 • Teleios Life Norge
 • Tent Norge AS
 • Tro & Medier
 • Ungdom i Oppdrag
 • Vineyard Norge Support
 • Y’s Men region Norge