Hopp til innhold

Vedtekter og strategi. Årsmeldinger og styreprotokoller

Her finner du vedtektene til K-stud og mønstervedtekter for regionene.

Strategi med handlingsplan og de to siste årsmeldingene viser mål og satsningsområder og hvordan vi jobber for å fremme gode læringsarenaer.

Nederst finner du også de siste styreprotokollene.