Tro mellom venner-kurset

Målet med opplegger er å bidra til at kristne bygger ekte og varige vennskap med muslimer, der de lever ut evangeliet i holdninger, handlinger og ord. På en enkel måte gir den innblikk i islams historie, kultur og teologi, for at vi kan forstå noe av muslimers tro og tankegang. Den er skrevet for kristne som har liten eller ingen kunnskap om islam, uten unødvendig fagterminologi, og fokuserer på menneskene som bærer troen i et mangfoldig islam

Forfatter: Av Tim Green, Oversatt av Gunnar Dalseth, Tilpasset norske forhold av Nina Janne Dalseth

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 8-12 timer

Læringsmål: Å utruste kristne med visjon, trygghet og ferdigheter til å bli genuine venner med muslimer der de lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord, og deler evangeliet med dem når vennskapet er modent for det.

Målgruppe: Voksne (Det krever ingen forkunnskaper om islam eller muslimske kulturer hverken for studielederen eller deltakerne)

Innhold: Kristne i vestlige land blir i dag mer og mer oppmerksomme på islam og muslimer rundt dem, men er ofte usikre på hvordan de skal reagere. Muslimer utgjør nesten en fjerdedel av jordens befolkning, og Gud elsker hver enkelt av dem. Han vil at de skal bli personlig kjent med Hamgjennom Jesus Kristus, og erfare de velsignelsene Han tilbyr oss. Å holde muslimene utenfor dette ville være religiøs diskriminering. Gud inviterer oss til å delta som Hans medarbeidere i dette store kallet! Dette er ingen jobb for spesialister, men for hele kirken. Hvordan kan kristne menn og kvinner på lokalplanet i vårt land bli utrustet for denne oppgaven?
Kurset Tro Mellom Venner, som først ble utgitt med tittelen Friendship Firstav Interserve i Storbritannia, hjelper til å møte dette behovet. Det er en helt ny ressurs som vil gi kristne en visjon, gjøre oss trygge og utruste oss med ferdigheter som vil inspirere og hjelpe oss til å bli genuine venner med muslimer i våre nabolag, – venner som lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord, og som når tiden er rett for det også å dele Kristus med dem. Tro Mellom Venner er ikke et altomfattende kurs om islam som religion, om islamsk historie og kultur eller aktuelle emner. Selv om det vil berøre alle disse områdene er hovedvekten på muslimer som mennesker, og spesielt på hvordan vi lettere kan forstå dem, bli ekte venner med dem og dele den største gaven – som er selve Kristus.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!