Fokus: Film

Film som ressurs i menigheten

Forfatter: Anne Solfrid Brennhovd og Margunn Serigstad Dahle

Utgiver: IKO/Damaris

Omfang: 8-12

Læringsmål: Gi oppdatert og lettfattelig kunnskap om filmmediet og bruk av film i menigheten.  Reflektere rundt film som kultur- og kunstuttrykk, verdier, livssyn, livsmestring og kristen tro. Lære om mulighetene filmene gir til å samtale om tro og liv.

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper

Innhold: IKO har i samarbeid med Damaris Norge utviklet en praktisk bok med korte videoer til hvert kapittel. Det er utarbeidet en serie med korte videoer (à 3 min) med hjelp til forståelse, analyse og bruk av film. Utfyllende materiale til boka finnes på snakkomtro.no

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!