Ekte & ærlig tilbedelse

En veilede til å gå dypere i lovsang og tilbedelse

Forfatter: Mary Elisabeth Kolsrud

Utgiver: Normisjon region Hordaland

Pris: Boka kan bestilles i nettbutikken: www.tilbedelse.no

Omfang: 9 -18

Læringsmål: Respondere på Guds ord og det Han ønsker av oss i lovsang og tilbedelse. Uttrykke personlighetstype, kultur og musikalsk stil. Leve ut din identitet som en tilbeder

Målgruppe: Smågrupper, lovsangsteam

Innhold: Boka handler om lovsang sett fra ulike vinkler, hvordan vi opplever lovsang gjennom ulike personlighetstyper og gjennom ulike kulturer. Boka vil vise oss hva Bibelen sier om lovsang.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!