Hopp til innhold

Gynge lite grann

Babysang som trosopplæring.

Innhold: Boka Gynge lite grann. Babysang som trosopplæring bygger på erfaringer fra kurser i IKO regi og inneholder refleksjonsartikler og metodisk materiell til babysangarbeidet i kirke og menighet.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Jorunn Blindheim (red.)
Utgiver:
IKO
Læringsmål:
Medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne ved å stimulere de voksne til å synge sammen med barna sine. Stimulere barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling. Gi en sangskatt som inneholder tradisjonelle viser, rim, regler, nyere sanger og sanger som formidler et positivt Gudsbilde.

Ekte & ærlig tilbedelse

Mary Elisabeth Kolsrud
Les mer

Sing along – Sanger i fellesskap

Estrid Hessellund og Sindre Eide
Les mer

Sammen om salmeboken

Sindre Eide og Estrid Hessellund
Les mer