Hopp til innhold

Sing along – Sanger i fellesskap

Folkelige og religiøse sanger fra mange land.

Målgruppe: Alle som liker å synge og vil lære nye sanger fra forskjellige land og kulturer.

Innhold: Sing along er et aktuelt hefte med folkelige og religiøse sanger fra mange land. Sing along er et godt utgangspunkt for kulturutveksling og fellesskap gjennom sang på flerkulturelle møtesteder. Heftet kan benyttes både som studiehefte og som en ressursbok med internasjonale sanger. I Sing along møter vi et rikt og mangfoldig utvalg av sanger, med mye interessant kunnskapsformidling som gjør det ekstra meningsfylt å synge sangene.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Estrid Hessellund og Sindre Eide
Utgiver:
Eide forlag
Læringsmål:
Deltakerne skal lære nye sanger og lære om andres kultur. Deltakerne skal bli kjent med andres kulturskatter. Gi deltakerne stolthet på egen kultur og identitet. Deltakerne får god norsktrening. Gi deltakerne tilhørighet til det norske samfunnet gjennom norsk sangkultur. Skape samtale- og fellesskapsrom mellom mennesker.

Ekte & ærlig tilbedelse

Mary Elisabeth Kolsrud
Les mer

Gynge lite grann

Jorunn Blindheim (red.)
Les mer

Sammen om salmeboken

Sindre Eide og Estrid Hessellund
Les mer