Hopp til innhold

Skriften vitner om Kristus

Målgruppe: Ungdom og voksne som kjenner en del til Bibelen og den kristne lære.

Innhold: Boka tar sikte på å formidle en fundamental sammenheng i frelsesåpenbaringen i Bibelen. Det gamle og nye testamentet hører sammen og kan ikke forståes rett uten at de leses i sammenheng, og det er den samme Gud og Frelser vi møter igjennom disse to hoveddeler av Den hellige skrift. Boka er godt egnet for studiegrupper.

Forfatter:
Jan Bygstad
Utgiver:
DELK-forlaget
Læringsmål:
Å oppdage at Kristus, Frelseren, er beskrevet både i GT og NT. Få innsikt i frelsesåpenbaringen i Bibelen.

Fokus: Vekst

Kari Elise og Runar J. Liodden
Les mer

Mester på ditt ord. Søndagstekstene 2023 – 2024 til samtale og refleksjon.

Kurt Hjem,dal
Les mer

Jesus – den Gud som kjenner deg

Max Lucado
Les mer