Hopp til innhold

Hvordan snakke med barna om Gud

30 samtaler om viktige spørsmål.

Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper

Innhold: Denne praktiske boken har som mål å gi foreldre trygghet, og gi dem alt de trenger å vite for å få de gode samtalene. Forfatteren peker ut temaer for samtale, og hva som kan gjøre disse samtalene virkningsfulle. Forfatteren gjør vanskelige begreper og forestillinger forståelige, samtidig som hun gir foreldre praktiske tips til hvordan de kan dele dette med barna. Forfatteren utruster leserne med kunnskap om spørsmål barn trenger svar på, og hun forklarer hvordan leseren kan få til de gode samtalene rundt disse.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Natasha Crain
Utgiver:
Veritas forlag
Læringsmål:
Få kunnskap om hvordan samtale med barn om Gud og gi dem et kristent verdensbilde. Lære om apologetikk.