Hopp til innhold

Han som ser meg – Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk

Målgruppe: Voksne

Innhold: Gjennom boka presenterer forfatteren noen døråpnere inn til et fåtall av de mange menneskene som Bibelen lar oss bli kjent med.  Hva kan vi lære av historiene deres?

De 22 historiene er skrevet i novelleform, og er supplert med fordypningsstoff og bibelhenvisninger for dem som ønsker å gå dypere.

Bak i boka finnes det utarbeidede generelle spørsmål som kan brukes til alle historiene og spesifikke spørsmål til hvert kapittel.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Anne Mari Schiager Topland
Utgiver:
Luther forlag
Læringsmål:
Skape nysgjerrighet rundt bibeltekstene. Lære om Bibelen, om Guds historie og menneskers historier og møtene mellom disse. Inspirere leseren til å jobbe med egen troshistorie. Få fortolkningsrammer og innsikt i hvem Gud er. Få erfare og få innsikt i prinsipper og sannheter som er relevante til alle tider og alle steder.