Hopp til innhold

Gudsrikets tjenestekvinner

Målgruppe: Kvinner

Innhold: Forfatteren tar deg med på en «rundreise» til 13 forskjellige land der du møter 13 kristne kvinner som er aktiv i tjeneste for Gud, hver på sin plass.

Kvinnene sine erfaringer, utfordringer og velsignelser i tjenesten har overføringsverdi til våre liv.

Boka hjelper oss til å løft blikket og se lenger enn våre egne liv og trosfriheten vi er velsignet med. Boka minsker gapet mellom oss og våre trossøstre som lever i en helt annerledes kultur, hvor det å praktisere tro er risikosport. Med boka følger en bibelstudieplan som går over 13 uker.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Elizabeth Lane Miller
Utgiver:
Hermon forlag/Åpne dører
Læringsmål:
Drøfte trosspørsmål. Lære å dele troserfaringer.

Forvandlingskraft

Grete Andersen og Tonje Hadland
Les mer