Hopp til innhold

Grill en kristen

Om Bibelen.

Målgruppe: Ungdommer

Innhold: I denne boka blir det tatt opp 22 vanskelige spørsmål en moderne leser kan stille seg i møte med Bibelen.Ulike forfattere gir respons. Flere ressurser finnes på www.grillenkristen.no

Forfatter:
Red: Jon R. Håversen og Bjørn Hinderaker
Utgiver:
Veriras forlag
Læringsmål:
Å stille gode spørsmål. Å reflektere sammen rundt svarene. Å kunne forsvare og begrunne den kristne troens sannhetskrav. Å kunne formidle kristen tro på en forståelig og fornuftig måte.

Jesus – den Gud som kjenner deg

Max Lucado
Les mer

9 spørsmål fra unge om Bibelen

Kristoffer Eknes (red)
Les mer