Hopp til innhold

Fokus: Relasjoner

Ressursbok for smågrupper, par og familier

Målgruppe: Smågrupper, bibelgrupper

Innhold: Fokus: Relasjoner har en introduksjonsdel som forklarer hvordan boka kan brukes og har flere tips til hvordan lede en smågruppe.
Videre tar de ti kapitlene for seg relasjonen til den treenige Gud, oss mennesker imellom og viktige sider ved disse relasjonene. Alle kapitlene har lik oppbygning og sentralt står en hovedtekst fra Bibelen med en kort andakt. Det settes av mye tid til samtale rundt spørsmål til bibelteksten og temaet i hvert kapittel.  I tillegg er det også gitt tips til sanger og bøker, samt bibeltekster til videre fordypning.

Boka kan bestilles hos Kreativt Fokus – post@bibelkort.no

Forfatter:
Kari Elise & Runar Liodden
Utgiver:
Kreativt Fokus
Læringsmål:
Deltakerne skal vokse i den kristne tro ved å dele tro og tvil, be sammen og bruke Bibelen aktivt.

Mester, på ditt ord 2024 – 2025

Kurt Hjemdal
Les mer

Vekkelsens barnebarn

Ingvald Andrè Kårbø
Les mer

Fokus: Vekst

Kari Elise og Runar J. Liodden
Les mer

Mester på ditt ord. Søndagstekstene 2023 – 2024 til samtale og refleksjon.

Kurt Hjemdal
Les mer