Hopp til innhold

Du er skapt for å drømme

Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper

Innhold: I denne korte, men kraftfulle boken forklarer pastor Rick Warren den prosessen Gud bruker for at drømmene Han har gitt deg, skal virkeliggjøres.

Pris: Sjekk med Bok og media.

Forfatter:
Rich Warren
Utgiver:
Hermon forlag
Læringsmål:
Boken skal gi kunnskap om 6 ulike faser i troens reise slik at troen kan voksen og en kan ta aktivt del i prosessen.