Hopp til innhold

Tilskudd til Tentro og konfirmantopplæring

Menigheter og organisasjoner kan få betydelig tilskudd til blant annet konfirmasjonsundervisning og Tentro. Både frivillige ledere og ansatte kan søke.

Studieplan for konfirmanttiden i Den norske kirke og for Tentro ligger klar til bruk i tilskuddsportalen! (Foto: Gjermund Øystese, fra Ytrebygda menighet).

Doris Tonheim, ansatt i Flekkerøy misjonskirke

– Vi søker tilskudd til konfirmasjonsundervisningen / Tentro fordi K-studs tilskuddsordninger er godt tilrettelagt for menigheter og organisasjoner. Det er enkelt å søke og tilskuddet fra K-stud er betydelig.

– Vi har ikke gjort noen endringer i undervisningsopplegget vårt for å få tilskudd. Vi har mye gruppetid med konfirmantene, og det er enkelt å søke om tilskudd til dette.

– Å søke om tilskudd fra K-stud er enkelt og tilrettelagt. Tentro-opplegget vi bruker har en godkjent studieplan hos K-stud som kan passe for mange menigheter. Å bruke noen minutter til å sette seg inn i hvordan man søker og rapporterer, kan bidra til å gi en betydelig sum penger til arbeidet. Vel verd å prøve.

«Tilskuddet fra K-stud gir oss mulighet til å redusere kostprisen for konfirmantene, og samtidig gi dem et godt opplegg.»

Elise Frøyen, kateket i Den norske kirke, Greverud, Kolbotn/Sofiemyr og Oppegård

– Vi søker tilskudd fra K-stud for å kunne gi et godt tilbud til konfirmantene, som blant annet innebærer en konfirmantleir på sommeren. I tillegg søker vi for å kunne ha med oss mange ungdomsledere i arbeidet og på konfirmantleir. Det gir et løft og er en sikkerhet for oss.

– Tilskuddet har bidratt til at vi kan gjennomføre en stor konfirmantleir på sommeren uten at dette blir for kostbart for konfirmantene. Det er altså med å holde konfirmantavgiften nede, og gir oss mulighet til å dekke leir for de som evt. ikke har mulighet til å dekke dette økonomisk selv. Tilskuddet gir oss også mulighet til å følge opp ungdomsledere og arrangere ledersamlinger og opplegg for de i forkant av konfirmantsamlinger og leir.

– I tillegg til ansatte i menighetene har vi etablert et stort lederteam av ungdomsledere. Disse får lederopplæring og er med på samlinger og spesielt inn mot konfirmantleir. Ungdomslederne fungerer som gruppeledere for konfirmantene, slik at konfirmantene opplever at de blir sett selv om vi har en stor leir og store arrangement. Vi har ca. 1 ungdomsleder per 4–5 konfirmanter, og de er med å bidra positivt inn i relasjonsarbeidet i konfirmanttiden. De har kveldssamlinger i løpet av leir med konfirmantene. I tillegg har vi oppfølging av ungdomslederne i løpet av leir slik at de får støtte og får hjelp til å være gode ledere.

– Kartlegg gjerne hva du gjør i løpet av året og engasjer ungdomsledere til å være med som ledere gjennom konfirmantåret og på leir. Dersom dere har med ungdomsledere kan dere også søke om tilskudd for lederopplæringen på leir.

«K-stud er en viktig og god støtteordning for at vi skal kunne gjennomføre arbeidet vårt, både inn mot konfirmanter og ledere.»