Som en av hans

Forvandling i Jesu nærhet

Forfatter: Jan Rettedal

Utgiver: Sambåndet forlag

Læringsmål: Leserne skal lære om hva som skjedde med menneskene som kom nær Jesus. DE skal få kjennskap om persongalleriet rundt Jesus. Leserne skal få kjennskap til forandringsprosesser som skjer med mennesker i møte med Jesus.

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper, cellegrupper

Innhold: Jan Rettedal tar for seg et knippe på godt tjue personer som møtte Jesus i han samtid, slik vi hører om dem i Bibelen, og hva dette møtet gjorde med dem. Gjennom et bedre kjennskap til menneskene som sto rundt Jesus, trer Mesteren tydeligere frem,

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!