Søker

25 sannheter å bygge livet på

Forfatter: Maria Celine Lundeby

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 20-30

Læringsmål: Lære mer om grunnlaget i den kristne tro. Få mer innsikt i hva Bibelen sier om hvem vi er.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Hvem er jeg? Spør du Gud, får du det beste svaret i verden. Hans definisjon av hvem du er, gir deg et liv i frihet og frimodighet. Bruk tekstene til å skape en sann, sunn og frigjørende tro på at Bibelen gir deg Sannheten om hvem du er

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!