Småfellesskap

En vei til vekst

Forfatter: Tonje Haugeto Stang

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 10-20

Læringsmål: Leseren skal få nyttige råd om gruppeledelse og tips for å etablere smågrupper. Lære hvordan en kan lede en smågruppe. Lære hvordan man kan jobbe med Bibelen og få gode samtaler i smågrupper. Konkrete studiegruppeopplegg om å være disippel og om Åndens frukter

Målgruppe: Voksne

Innhold: En praktisk bok for alle som er i gang med eller ønsker å starte en gruppe. I boka finner en fleksible løsninger, fokus på Bibelens ord og invitasjon til samtale om hverdagens gleder og utfordringer. Boka byr på konkrete opplegg for gruppesamlinger.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!