Skriften vitner om Kristus

Forfatter: Jan Bygstad

Utgiver: DELK-forlaget

Omfang: 16-22

Læringsmål: Å oppdage at Kristus, Frelseren, er beskrevet både i GT og NT.  Få innsikt i frelsesåpenbaringen i Bibelen.

Målgruppe: Ungdom og voksne som kjenner en del til Bibelen og den kristne lære.

Innhold: Boka tar sikte på å formidle en fundamental sammenheng i frelsesåpenbaringen i Bibelen. Det gamle og nye testamentet hører sammen og kan ikke forståes rett uten at de leses i sammenheng, og det er den samme Gud og Frelser vi møter igjennom disse to hoveddeler av Den hellige skrift. Boka er godt egnet for studiegrupper.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!