Så sier Herren

Bibelens profeter og deres budskap

Forfatter: Kurt Hjemdal

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 10 - 30

Læringsmål: Lære mer om profetlitteraturen i Det gamle  Testamentet. Få hjelp til å forstå bakgrunnen for profetenes forkynnelse og se dets aktualitet i dagens samfunn.

Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper

Innhold: Inspirerende og lærerik innføring i profetlitteraturen i Det gamle testamentet. Kurt Hjemdal gir en god oversikt over profetene. Selv om en profet og hans samtid er borte, blir ordet han har talt ikke gammelt eller uaktuelt – fordi det er Gud som taler.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!