Rik bibelbruk

En inspirasjonsbok

Forfatter: Hans Johan Sagrusten

Utgiver: Verbum forlag

Omfang: 14-30

Læringsmål: Hjelp til å bruke Bibelen regelmessig. Styrke bibelbruken i menigheten og reflektere over bibelbruk i egen sammenheng.

Målgruppe: For alle som ønsker å gi Bibelen mer plass

Innhold: I boka blir vi kjent med grupper av kristne i andre deler av verden, grupper som i mange år har kommet sammen for å lese fra Bibelen. Gjennom disse historiene og spørsmålene til hvert tema utfordrer RIK bibelbruk leserne til å ta Bibelen mer i bruk i det kristne fellesskapet.

Regelmessig I fellesskap Kontinuerlig

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!