Mester, på ditt ord

Søndagstekstene 2018-2019 til samtale og refleksjon

Forfatter: Helge Skaaheim og Odd Åge Ågedal

Utgiver: Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester.

Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, kirkeringer og samtalegrupper

Innhold: Denne klassikeren er en nyttig inspirasjonsbok til bibelstudium, samtale og refleksjon. Til hver av søndagens bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale. Boken inneholder tekstene fra august 2018 til og med juli 2019. Boken inneholder også en bibelleseplan for hver dag.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!