Mens vi venter på et under

Forfatter: Marian Nygård

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 6 - 18

Læringsmål: Lære om at Gud kan gjøre under selv om en ikke selv har erfart det.

Målgruppe: Studiegrupper, bibelgrupper

Innhold: Denne boken handler om spennet som oppstår når det vi leser om i Bibelen ikke samsvarer med det vi opplever i eget liv. Hvordan lever vi med vanskelige omstendigheter, samtidig som vi holder fast i håpet om at Gud kan gripe inn? Er det mulig å være fullt til stede i eget liv, samtidig som man lengter etter en endring? Kan vi fortsatt stole på at Gud er god, og at han gjør under selv om vi ikke har erfart det..

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!