Lev vel!

Som i et speil i en gåte

Forfatter: Kjell Markset

Utgiver: Hermon

Omfang: 24 - 30 timer

Læringsmål: Skape størst mulig balanse om livets fire grunnleggende basisområder: aktivitet, hvile, relasjon og kosthold.

Målgruppe: Eldre ungdom og voksne

Innhold: Forfatteren er overbevist om at mange livsstilssykdommer, psykiske lidelser og problemer som både unge, voksne og idrettsutøvere sliter med – har sin årsak i ubalanse mellom hvile og aktivitet, i relasjonelle problemer og ikke minst et feil kosthold. Han forteller om hvordan mat påvirker sinn og kropp – og hvordan alt henger sammen med alt. Her introduseres også konseptet «4 basic».

Forfatteren deler erfaringer fra mennesker han har møtt gjennom idrett, kristent arbeid og i nære relasjoner. Enkel livsvisdom fra et levd liv som idrettspappa og OL-prest deles åpenhjertig. Vi garanterer at det idrettspresten har på hjertet, vil skape reaksjoner, aha-opplevelser, gode smil og nye tanker. Lev vel – og dens fire enkle grunnprinsipper – vil gi høy avkastning for resten av livet.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!