Hopp til innhold

Snakkekort fra Blå kors

Samtalestarter om rus, gaming og mobbing.

Målgruppe: Konfirmanter, ungdom 14 – 18 år

Innhold: Snakkekort fra Blå kors er en kortstokk med spørsmål og dilemma om aktuelle temaer i ungdommers liv: alkohol, narkotika, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet.

På www.blakors.no/snakkekort ligger videoer og undervisningsmateriell som kan brukes sammen med kortene.

Utgiver:
Blå kors
Læringsmål:
Få økt refleksjon og evne til å motstå gruppepress. Refleksjon rundt etiske dilemma og hverdagslige situasjoner til temaene alkohol, narkotika, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet