Kaffe, kultur og kommunikasjon

Tanker om ledelse i en uoversiktlig tid

Forfatter: Jostein Krogedal

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 30 - 40

Læringsmål: Få innsikt i hva godt lederskap er. Lære å reflektere over hva lederskap er. Lære å lede seg selv og andre på en bedre måte. Lære å lede tydelig gjennom relasjoner og skrevne mål.

Målgruppe: Ledere

Innhold: Kaffe, kultur og kommunikasjon er en analyse av hvordan vi effektivt kan lede tydelig gjennom relasjoner og skrevne mål. Lederskap handler om å forme og designe framtiden. Kaffe, kultur og kommunikasjon er en bok om å lede selv, de rundt deg og de som kommer etter deg, framover til det som er ditt og deres potensiale og til det Gud har kalt deg og dem til. Boka er skrevet for å hjelpe deg til å  forstå og gjøre noe med ditt liv og de omstendighetene du står i.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!