Hopp til innhold

Hvordan utvikle frivilligheten i kirken?

Målgruppe: Ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner

Innhold: Ressursmateriellet presenterer ny og oppdatert kunnskap om kirkelige frivillighet. Materiellet er med å sette frivilligheten på dagsorden gjennom felles refleksjoner. De seks modulene påpeker muligheter og utfordringer uten at det gir noen ferdig oppskrift. Her kan menighetene/organisasjonene sette  egne praksiser under lupen.

Pris: Sjekk med Kirkerådet.

Forfatter:
Kirkerådet (DnK)
Læringsmål:
Bevisstgjøring og erfaringsutveksling omkring frivillighetsarbeidet i menigheten/organisasjonen. Få kunnskap om motivasjon, rekruttering og oppfølging av frivillige. Reflektere omkring ulike måter å lede og organisere arbeidet på. Reflekterer om hvordan frivillighetsarbeidet kan forbedres og utvikles lokalt. Arbeide strategisk og systematisk med frivillighet i egen menighet/organisasjon.

Den Hellige Ånd i vår tid?

Sten Sørensen og Jarle Waldemar
Les mer

Fokus: Misjon

Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vila Herefoss og Turid S. Lannem
Les mer

Misjonal livsstil (samtalehefte NMS)

Rivoniaina Razakandriana
Les mer

Use Your Talents – Bruk talentene (samtalehefte NMS)

Les mer