Hvem er Den hellig Ånd?

Hva sier Bibelen?

Forfatter: Olav Bjærum

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 10-20

Læringsmål: Deltakerne skal lære om den kristne tro på Den hellige ånd .

Målgruppe: Voksne

Innhold: Forfatteren gir en grundig presentasjon av Ånden og dens gjerninger i den kristnes liv. Teologisk folkeopplysning.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!