Hva er kristen dåp?

Forfatter: Helge Skaaheim

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 6 - 12

Læringsmål: Lære om den kristne dåp

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper

Innhold: I denne boken ser Helge Skaaheim nærmere på dåpens betydning i den kristne kirke. Han tar deg tilbake til utgangspunktet da dåpen ble en del av kirkens praksis for 2000 år siden, belyser konteksten dåpen ble til i og spør hvordan denne kan ha betydning for dåpens utforming og innhold. Ikke minst går han tett inn på spørsmålet: Hva sier faktisk Bibelen om dåpen?

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!