Her kommer vi

Ingen aldersgrense i Guds rike

Forfatter: Anne Inghild Johnsen Maldal

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 10-16

Læringsmål: Deltakerne skal lære om Bibelens syn på barn. Få kunnskap om barn og foreldre, om lederskap, menighet og samfunn. Deltakerne skal lære hvordan barn og unge blir tatt på alvor og er like verdifulle som voksne i kirken. Deltakeren skal lære seg å bli utfordret.

Målgruppe: Foreldre og ledere.

Innhold: Denne boka tar for seg Bibelens syn på barn – og hva IMI-kirken i en generasjon har erfart av velsignelser, utfordringer, kall og tjeneste for alle generasjoner. Boka stiller spørsmål knyttet til barn og foreldre, lederskap, menighet og samfunn.  Boka er full av inspirasjon, tips og ideer.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!