Grill en kristen

Svar på 20 vanskelige spørsmål

Forfatter: Ingvild Hellenes (red)

Utgiver: Veritas forlag

Omfang: 20-30

Læringsmål: Deltakerne skal få hjelp til gode samtaler om livet og kristen tro. Deltakerne skal utforske spørsmål om tro. Deltakerne skal lære å møte andres spørsmål og tvil med respekt og omsorg.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Hvis kristen tro er sann, så tåler den både vår tvil og våre spørsmål! Vanskelige spørsmål kan være utfordrende, men de er viktige å ta på alvor. Når vi finner ut at det kanskje finnes flere svar enn vi trodde, kan det kanskje bli lettere både å tro og å dele tro med andre.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!