Fra søndag til søndag 1. rekke

Et møte med kirkeårets tekster 1. rekke

Forfatter: Mari og Paul Erik Wirgenes

Utgiver: Verbum

Læringsmål: Gi inspirasjons til bibelstudium, samtale og refleksjon over søndagens tekster

Målgruppe: Voksne

Innhold: Et møte med kirkeårets tekster 1.rekke. Boka gis ut i tilknytning til utgivelsen av ny bibeltekst og nye tekstrekker for kirkeåret. En bok for bibel- og samtalegrupper, for kirkegjengere, predikanter og alle som vil forberede seg til søndagen.

De tre tekstene fra Bibelen som leses under gudstjenesten hver søndag, er alle kommentert i boken. Vi har ønsket å gi litt bakgrunn for tekstene og øke nysgjerrigheten overfor hva tekstene vil si til oss. Det er vårt ønske at boken skal øke lengselen etter og utbyttet av å feire gudstjeneste sammen. Den første dag i uken er Jesu oppstandelsesdag. Helt fra apostlenes tid har denne dagen vært feiret med glede og takk for oppstandelsen. Utover de første århundrer ble kirkens år også preget av festene rundt høytidene og de store dåpsfestene ved påske og jul.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!