Forløseren

Bibelstudiemateriell til Ruts bok

Forfatter: Henrik Hadberg

Utgiver: Biblegroups.today

Omfang: 8-12

Læringsmål: Se hvordan evangeliet setter mennesker fri. Finne sammenhengen mellom GT og NT. Oppdage relevansen i GT for våre liv.

Målgruppe: Bibelstudiegrupper

Innhold: Materiell til Ruts bok 1 – 4

Studieopplegget kan bestilles her: http://biblegroups.today

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!