For et liv i tro

Samtalehefte for foreninger og grupper

Utgiver: NMS

Pris: Heftet kan bestilles gratis fra info@nms.no eller lastes ned fra nms.no/forening-og fellesskap

Omfang: 8 - 12

Læringsmål: Utforske tanker rundt det å leve ut sin tro.

Målgruppe: Bibelgrupper og foreningsgrupper

Innhold: Fire skribenter deler sine erfaringer med å gjøre tro til handling i forhold til fire kjennetegn som presenteres i heftet.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!