Fokus: Misjon

Forfatter: Eldbjørg L. Ekre, Ingvald A. Frøyen, Vila Herefoss og Turid S. Lannem

Utgiver: IKO

Omfang: 8-12

Læringsmål: Øke kunnskap om misjon. Øke forståelsen av misjon som globalt fenomen. Få kunnskap om misjon i norsk kontekst.

Målgruppe: Ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner.

Innhold: Refleksjon over misjon i verden i dag. Hva er misjon? Hva vil det si å være misjonal kirke? Hvordan kan misjon bli en del av trosopplæringen?

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!